Officiële bekendmakingen 2017 week 36

6 september 2017 – week 36

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie:  Sara Mansveltweg, kadastraat sectie a, nummer 1433
Voor:  plaatsen van tijdelijke woonunits
Datum ontvangst:  22 augustus
Zaaknummer:  195247904

Locatie:  Ottoweg 4a, Heelsum
Voor:  kappen Amerikaanse eik
Datum ontvangst:  23 augustus 2017
Zaaknummer:  195247794

Locatie:  Van Nieuwenhuijzenweg 5, Wolfheze
Voor:  vervangen bestaande dubbelwandige stalen pekeltank
Datum ontvangst:  28 augustus 2017
Zaaknummer:  195248070

Locatie:  Utrechtseweg 88, Heelsum
Voor:  leveren, installeren en aansluiten diep-anodebed
Datum ontvangst:  25 augustus 2017
Zaaknummer:  195247918

Locatie:  Stortweg 29, Oosterbeek
Voor:  nieuwbouw twee-onder-een-kapwoning
Datum ontvangst:  21 augustus 2017
Zaaknummer:  195247665

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie:  Geelkerkenkamp 18a, Oosterbeek
Voor:  nieuw bouwen vrijstaande woning met kelder
Datum verzending:  29 augustus 2017
Zaaknummer:  195245210

Locatie:  Hankweg 10, Renkum
Voor:  realiseren nokverhoging
Datum verzending:  29 augustus 2017
Zaaknummer        :  195242753


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de week voor 31 augustus 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Doorwerth

 • Trail Xperience, Natte Neuzen Trail, 17 december 2017


Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.

Overige

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

De besluiten op de onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning worden voorbereid met de uitgebreide procedure. Hierbij wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd.

Locatie:  De Buunderkamp aan de A12, Renkum
Voor:  intrekken recht lpg verkoop
Datum verzending:  22 augustus 2017
Zaaknummer: 195223695

Zienswijze

Het ontwerpbesluit, samen met alle relevante stukken, liggen van donderdag 7 september tot donderdag 19 oktober ter inzage bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem. Gedurende de genoemde termijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de ODRA.
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
U kunt alleen beroep indienen tegen het uiteindelijke besluit als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en u belanghebbend bent bij het uiteindelijke besluit.

Ontwerpverkeerbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • Nr. VKB17-12: het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op Rolandseck in Doorwerth.


Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen zes weken inzien in het gemeentehuis of via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

 • uw naam en adres;
 • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
 • de reden dat u een zienswijze indient;
 • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. U kunt ook mondeling een zienswijze doorgeven op (026) 33 48 111.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  


Verleend

Locatie: Hoek Van Toulon van der Koogweg en Emmastraat, Oosterbeek
Voor: realiseren tijdelijke bouwplaatsinrichting en tijdelijke parkeervoorzieningen
Datum verzending: 23 augustus 2017
Zaaknummer: 195244758

Locatie: Emmastraat 54, Oosterbeek
Voor: kappen eik
Datum verzending: 23 augustus 2017
Zaaknummer: 195246993

Locatie: Zonneheuvelweg 6, Oosterbeek
Voor: veranderen voorgevel en isoleren woning
Datum verzending: 24 augustus 2017
Zaaknummer: 195244957

Locatie: Wilhelminastraat 36, Oosterbeek
Voor: verbouwen bedrijfshal tot woning
Datum verzending: 25 augustus 2017
Zaaknummer: 195239323

Locatie: Utrechtseweg 44, Oosterbeek
Voor: verbreden bestaande uitweg
Datum verzending: 23 augustus 2017
Zaaknummer: 195244490

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.


APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen


Verleend
 

Verzenddatum 28 augustus 2017

 • Vereniging Oranjedag Heelsum, Herdenking Airborne monument, 16 september 2017

Verzenddatum 30 augustus 2017

 • Jonker, plaatsen steiger, Utrechtseweg 124, van 13 tot en met 20 september 2017

Verzenddatum 31 augustus 2017

 • Stichting Bridge to Bridge, Trail run, diverse routes, 9 september 2017
 • Simply Delicious, markt, Cornelis Koningstraat 2, 9 september 2017
 • Velomanagement BV, Gran Fondo Veluwe, diverse routes, 9 september 2017
 • RotaryClub Oosterbeek-Kabeljauw, Airborne Rotary Rally, 10 september 2017


Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.