Officiële bekendmakingen 2017 week 35

30 augustus 2017 – week 35

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Middenlaan 52, Heveadorp
Voor: bouwen garage
Datum ontvangst: 16 augustus 2017
Zaaknummer: 195247440

Locatie: Markweg 5, Renkum
Voor: kappen Amerikaanse eik
Datum ontvangst: 15 augustus 2017
Zaaknummer: 195247313

Locatie: Schellardweg 19, Oosterbeek
Voor: renovatie woning
Datum ontvangst: 11 augustus 2017
Zaaknummer: 195247177

Locatie: Molenweg 30, Renkum
Voor: kamer gebruiken voor bed & breakfast
Datum ontvangst: 15 augustus 2017
Zaaknummer: 195247443

Locatie: Beethovenlaan 90, Doorwerth
Voor: kappen drie bomen
Datum ontvangst: 20 augustus 2017
Zaaknummer: 195247553

Locatie:  Veldheimweg 26, Renkum
Voor: kappen drie bomen
Datum ontvangst: 17 augustus 2017
Zaaknummer: 195247471

Locatie: van Aldenburglaan 15, Doorwerth
Voor: kappen 2 grove dennen en een spar
Datum ontvangst:  17 augustus 2017
Zaaknummer: 195247487

Locatie: Middenlaan 30, Wolfheze
Voor: maken aanbouw aan zij- en achterkant
Datum ontvangst: 20 augustus 2017
Zaaknummer: 195247554

Locatie: Hogenkampseweg 45, Renkum
Voor: brandveilig gebruik dagverblijf
Datum ontvangst: 17 augustus 2017
Zaaknummer: 195247493  

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: Hogenkampseweg 139, Renkum
Voor: uitbreiden achterzijde woning   
Datum verzending: 24 juli 2017
Zaaknummer: 195245117

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  


Verleend

Locatie: Steijnweg 60, Oosterbeek
Voor: vergroten keuken  
Datum verzending: 15 augustus 2017
Zaaknummer: 195243922

Locatie: Ds. Gewinweg 2, Renkum
Voor: verbreden uitweg  
Datum verzending: 17 augustus 2017
Zaaknummer: 195244011

Locatie: W.A. Scholtenlaan 142, Doorwerth (Snippervlucht)
Voor: omgevingsbeperkte milieutoets  
Datum verzending: 18 augustus 2017
Zaaknummer: 195245449

Locatie: Kennedylaan 18, Doorwerth
Voor: kappen grove den  
Datum verzending: 22 augustus 2017
Zaaknummer: 195244360

Locatie: Meester van Damweg 1, Renkum
Voor: plaatsen 16 lichtmasten en omheining 2 padelbanen  
Datum verzending: 15 augustus 2017
Zaaknummer: 195240594

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleend


Verzenddatum 21 augustus 2017
•    Discover Adventure, Big Battlefield Bike Ride, 15 september 2017

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
De Wet Milieubeheer, Activiteiten hebben ontvangen:

Locatie: W.A. Scholtenlaan 142, Doorwerth
Voor: veranderen paardenstal
Datum verzending: 18 augustus 2017
Zaaknummer: 195244232

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.